Transport Consortium of Andalucia Transport Consortium of Andalucia

955 038 665 Client attention 24h

Timetables of the line

Home Timetables Timetables of the line 1751 - M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras)

1751 - M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras)


  all   loading


From 14/09/2020


DEPARTURE

ALBAIDA DEL ALJARAFE OLIVARES LA DEHESILLA (Salteras) SALTERAS LA FUEMBLANCA (Salteras) VALENCINA CASTILLEJA DE GUZMAN CAMAS SEVILLA Frecuency
Av. Const. (Albaida)
Albaida del Aljarafe
Olivares
Las Palmeras (Olivares)
La Dehesilla (Salteras)
Malpesa (Salteras)
Salteras
La Fuemblanca (Salteras)
Cercanías Salteras
Valencina
Castilleja de Guzmán
Caño Ronco (Camas)
Bda. Uva (Camas)
Camas
El Chato (Camas)
Pañoleta (Camas)
Chapina(Sevilla)
Pz. Armas (Sevilla)
07:00
 
07:01
 
07:04
 
07:11
 
07:13
 
07:15
 
07:16
 
07:20
 
07:22
 
07:25
 
07:31
 
07:35
 
07:36
 
07:37
 
07:41
 
07:42
 
07:46
 
07:49
 
DF
09:00
 
09:01
 
09:04
 
09:11
 
09:13
 
09:15
 
09:16
 
09:20
 
09:22
 
09:25
 
09:31
 
09:35
 
09:36
 
09:37
 
09:41
 
09:42
 
09:46
 
09:49
 
DF
12:00
 
12:01
 
12:04
 
12:11
 
12:13
 
12:15
 
12:16
 
12:20
 
12:22
 
12:25
 
12:31
 
12:35
 
12:36
 
12:37
 
12:41
 
12:42
 
12:46
 
12:49
 
DF
14:00
 
14:01
 
14:04
 
14:11
 
14:13
 
14:15
 
14:16
 
14:20
 
14:22
 
14:25
 
14:31
 
14:35
 
14:36
 
14:37
 
14:41
 
14:42
 
14:46
 
14:49
 
DF
15:00
 
15:01
 
15:04
 
15:11
 
15:13
 
15:15
 
15:16
 
15:20
 
15:22
 
15:25
 
15:31
 
15:35
 
15:36
 
15:37
 
15:41
 
15:42
 
15:46
 
15:49
 
DF
17:00
 
17:01
 
17:04
 
17:11
 
17:13
 
17:15
 
17:16
 
17:20
 
17:22
 
17:25
 
17:31
 
17:35
 
17:36
 
17:37
 
17:41
 
17:42
 
17:46
 
17:49
 
DF
18:00
 
18:01
 
18:04
 
18:11
 
18:13
 
18:15
 
18:16
 
18:20
 
18:22
 
18:25
 
18:31
 
18:35
 
18:36
 
18:37
 
18:41
 
18:42
 
18:46
 
18:49
 
DF
19:00
 
19:01
 
19:04
 
19:11
 
19:13
 
19:15
 
19:16
 
19:20
 
19:22
 
19:25
 
19:31
 
19:35
 
19:36
 
19:37
 
19:41
 
19:42
 
19:46
 
19:49
 
DF
21:00
 
21:01
 
21:04
 
21:11
 
21:13
 
21:15
 
21:16
 
21:20
 
21:22
 
21:25
 
21:31
 
21:35
 
21:36
 
21:37
 
21:41
 
21:42
 
21:46
 
21:49
 
DF


ARRIVAL

SEVILLA CAMAS CASTILLEJA DE GUZMAN VALENCINA LA FUEMBLANCA (Salteras) SALTERAS LA DEHESILLA (Salteras) OLIVARES ALBAIDA DEL ALJARAFE Frecuency
Pz. Armas (Sevilla)
Chapina(Sevilla)
C.C. Aljarafe (Camas)
Camas
Bda. Uva (Camas)
Caño Ronco (Camas)
Castilleja de Guzmán
Valencina
Cercanías Salteras
La Fuemblanca (Salteras)
Salteras
Malpesa (Salteras)
La Dehesilla (Salteras)
Las Palmeras (Olivares)
Olivares
Av. Const. (Albaida)
09:00
 
09:02
 
09:06
 
09:07
 
09:11
 
09:12
 
09:16
 
09:19
 
09:27
 
09:29
 
09:30
 
09:34
 
09:36
 
09:39
 
09:40
 
09:44
 
DF
10:00
 
10:02
 
10:06
 
10:07
 
10:11
 
10:12
 
10:16
 
10:19
 
10:27
 
10:29
 
10:30
 
10:34
 
10:36
 
10:39
 
10:40
 
10:44
 
DF
12:00
 
12:02
 
12:06
 
12:07
 
12:11
 
12:12
 
12:16
 
12:19
 
12:27
 
12:29
 
12:30
 
12:34
 
12:36
 
12:39
 
12:40
 
12:44
 
DF
13:00
 
13:02
 
13:06
 
13:07
 
13:11
 
13:12
 
13:16
 
13:19
 
13:27
 
13:29
 
13:30
 
13:34
 
13:36
 
13:39
 
13:40
 
13:44
 
DF
14:00
 
14:02
 
14:06
 
14:07
 
14:11
 
14:12
 
14:16
 
14:19
 
14:27
 
14:29
 
14:30
 
14:34
 
14:36
 
14:39
 
14:40
 
14:44
 
DF
16:00
 
16:02
 
16:06
 
16:07
 
16:11
 
16:12
 
16:16
 
16:19
 
16:27
 
16:29
 
16:30
 
16:34
 
16:36
 
16:39
 
16:40
 
16:44
 
DF
17:00
 
17:02
 
17:06
 
17:07
 
17:11
 
17:12
 
17:16
 
17:19
 
17:27
 
17:29
 
17:30
 
17:34
 
17:36
 
17:39
 
17:40
 
17:44
 
DF
19:00
 
19:02
 
19:06
 
19:07
 
19:11
 
19:12
 
19:16
 
19:19
 
19:27
 
19:29
 
19:30
 
19:34
 
19:36
 
19:39
 
19:40
 
19:44
 
DF
21:00
 
21:02
 
21:06
 
21:07
 
21:11
 
21:12
 
21:16
 
21:19
 
21:27
 
21:29
 
21:30
 
21:34
 
21:36
 
21:39
 
21:40
 
21:44
 
DF
22:00
 
22:02
 
22:06
 
22:07
 
22:11
 
22:12
 
22:16
 
22:19
 
22:27
 
22:29
 
22:30
 
22:34
 
22:36
 
22:39
 
22:40
 
22:44
 
DF


From 14/09/2020


DEPARTURE

ALBAIDA DEL ALJARAFE OLIVARES LA DEHESILLA (Salteras) SALTERAS LA FUEMBLANCA (Salteras) VALENCINA CASTILLEJA DE GUZMAN CAMAS SEVILLA Frecuency
Av. Const. (Albaida)
Albaida del Aljarafe
Olivares
Las Palmeras (Olivares)
La Dehesilla (Salteras)
Malpesa (Salteras)
Salteras
La Fuemblanca (Salteras)
Cercanías Salteras
Valencina
Castilleja de Guzmán
Caño Ronco (Camas)
Bda. Uva (Camas)
Camas
El Chato (Camas)
Pañoleta (Camas)
Chapina(Sevilla)
Pz. Armas (Sevilla)
05:45
 
05:46
 
05:49
 
05:56
 
05:58
 
06:00
 
06:01
 
06:05
 
06:07
 
06:10
 
06:16
 
06:20
 
06:21
 
06:22
 
06:26
 
06:27
 
06:31
 
06:34
 
LV
06:40
 
06:41
 
06:44
 
06:51
 
06:53
 
06:55
 
06:56
 
07:00
 
07:02
 
07:05
 
07:11
 
07:15
 
07:16
 
07:17
 
07:21
 
07:22
 
07:26
 
07:29
 
LV
07:40
 
07:41
 
07:44
 
07:51
 
07:53
 
07:55
 
07:56
 
08:00
 
08:02
 
08:05
 
08:11
 
08:15
 
08:16
 
08:17
 
08:21
 
08:22
 
08:26
 
08:29
 
LV
09:20
 
09:21
 
09:24
 
09:31
 
09:33
 
09:35
 
09:36
 
09:40
 
09:42
 
09:45
 
09:51
 
09:55
 
09:56
 
09:57
 
10:01
 
10:02
 
10:06
 
10:09
 
LV
09:40
 
09:41
 
09:44
 
09:51
 
09:53
 
09:55
 
09:56
 
10:00
 
10:02
 
10:05
 
10:11
 
10:15
 
10:16
 
10:17
 
10:21
 
10:22
 
10:26
 
10:29
 
LV
10:20
 
10:21
 
10:24
 
10:31
 
10:33
 
10:35
 
10:36
 
10:40
 
10:42
 
10:45
 
10:51
 
10:55
 
10:56
 
10:57
 
11:01
 
11:02
 
11:06
 
11:09
 
LV
11:20
 
11:21
 
11:24
 
11:31
 
11:33
 
11:35
 
11:36
 
11:40
 
11:42
 
11:45
 
11:51
 
11:55
 
11:56
 
11:57
 
12:01
 
12:02
 
12:06
 
12:09
 
LV
11:40
 
11:41
 
11:44
 
11:51
 
11:53
 
11:55
 
11:56
 
12:00
 
12:02
 
12:05
 
12:11
 
12:15
 
12:16
 
12:17
 
12:21
 
12:22
 
12:26
 
12:29
 
LV
12:00
 
12:01
 
12:04
 
12:11
 
12:13
 
12:15
 
12:16
 
12:20
 
12:22
 
12:25
 
12:31
 
12:35
 
12:36
 
12:37
 
12:41
 
12:42
 
12:46
 
12:49
 
LV
12:20
 
12:21
 
12:24
 
12:31
 
12:33
 
12:35
 
12:36
 
12:40
 
12:42
 
12:45
 
12:51
 
12:55
 
12:56
 
12:57
 
13:01
 
13:02
 
13:06
 
13:09
 
LV
12:40
 
12:41
 
12:44
 
12:51
 
12:53
 
12:55
 
12:56
 
13:00
 
13:02
 
13:05
 
13:11
 
13:15
 
13:16
 
13:17
 
13:21
 
13:22
 
13:26
 
13:29
 
LV
13:20
 
13:21
 
13:24
 
13:31
 
13:33
 
13:35
 
13:36
 
13:40
 
13:42
 
13:45
 
13:51
 
13:55
 
13:56
 
13:57
 
14:01
 
14:02
 
14:06
 
14:09
 
LV
14:30
 
14:31
 
14:34
 
14:41
 
14:43
 
14:45
 
14:46
 
14:50
 
14:52
 
14:55
 
15:01
 
15:05
 
15:06
 
15:07
 
15:11
 
15:12
 
15:16
 
15:19
 
LV
15:00
 
15:01
 
15:04
 
15:11
 
15:13
 
15:15
 
15:16
 
15:20
 
15:22
 
15:25
 
15:31
 
15:35
 
15:36
 
15:37
 
15:41
 
15:42
 
15:46
 
15:49
 
LV
15:30
 
15:31
 
15:34
 
15:41
 
15:43
 
15:45
 
15:46
 
15:50
 
15:52
 
15:55
 
16:01
 
16:05
 
16:06
 
16:07
 
16:11
 
16:12
 
16:16
 
16:19
 
LV
17:30
 
17:31
 
17:34
 
17:41
 
17:43
 
17:45
 
17:46
 
17:50
 
17:52
 
17:55
 
18:01
 
18:05
 
18:06
 
18:07
 
18:11
 
18:12
 
18:16
 
18:19
 
LV
18:30
 
18:31
 
18:34
 
18:41
 
18:43
 
18:45
 
18:46
 
18:50
 
18:52
 
18:55
 
19:01
 
19:05
 
19:06
 
19:07
 
19:11
 
19:12
 
19:16
 
19:19
 
LV
20:30
 
20:31
 
20:34
 
20:41
 
20:43
 
20:45
 
20:46
 
20:50
 
20:52
 
20:55
 
21:01
 
21:05
 
21:06
 
21:07
 
21:11
 
21:12
 
21:16
 
21:19
 
LV
21:30
 
21:31
 
21:34
 
21:41
 
21:43
 
21:45
 
21:46
 
21:50
 
21:52
 
21:55
 
22:01
 
22:05
 
22:06
 
22:07
 
22:11
 
22:12
 
22:16
 
22:19
 
LV


ARRIVAL

SEVILLA CAMAS CASTILLEJA DE GUZMAN VALENCINA LA FUEMBLANCA (Salteras) SALTERAS LA DEHESILLA (Salteras) OLIVARES ALBAIDA DEL ALJARAFE Frecuency
Pz. Armas (Sevilla)
Chapina(Sevilla)
C.C. Aljarafe (Camas)
Camas
Bda. Uva (Camas)
Caño Ronco (Camas)
Castilleja de Guzmán
Valencina
Cercanías Salteras
La Fuemblanca (Salteras)
Salteras
Malpesa (Salteras)
La Dehesilla (Salteras)
Las Palmeras (Olivares)
Olivares
Av. Const. (Albaida)
07:30
 
07:32
 
07:36
 
07:37
 
07:41
 
07:42
 
07:46
 
07:49
 
07:57
 
07:59
 
08:00
 
08:04
 
08:06
 
08:09
 
08:10
 
08:14
 
LV
08:20
 
08:22
 
08:26
 
08:27
 
08:31
 
08:32
 
08:36
 
08:39
 
08:47
 
08:49
 
08:50
 
08:54
 
08:56
 
08:59
 
09:00
 
09:04
 
LV
10:40
 
10:42
 
10:46
 
10:47
 
10:51
 
10:52
 
10:56
 
10:59
 
11:07
 
11:09
 
11:10
 
11:14
 
11:16
 
11:19
 
11:20
 
11:24
 
LV
11:00
 
11:02
 
11:06
 
11:07
 
11:11
 
11:12
 
11:16
 
11:19
 
11:27
 
11:29
 
11:30
 
11:34
 
11:36
 
11:39
 
11:40
 
11:44
 
LV
11:20
 
11:22
 
11:26
 
11:27
 
11:31
 
11:32
 
11:36
 
11:39
 
11:47
 
11:49
 
11:50
 
11:54
 
11:56
 
11:59
 
12:00
 
12:04
 
LV
12:20
 
12:22
 
12:26
 
12:27
 
12:31
 
12:32
 
12:36
 
12:39
 
12:47
 
12:49
 
12:50
 
12:54
 
12:56
 
12:59
 
13:00
 
13:04
 
LV
12:40
 
12:42
 
12:46
 
12:47
 
12:51
 
12:52
 
12:56
 
12:59
 
13:07
 
13:09
 
13:10
 
13:14
 
13:16
 
13:19
 
13:20
 
13:24
 
LV
13:40
 
13:42
 
13:46
 
13:47
 
13:51
 
13:52
 
13:56
 
13:59
 
14:07
 
14:09
 
14:10
 
14:14
 
14:16
 
14:19
 
14:20
 
14:24
 
LV
14:20
 
14:22
 
14:26
 
14:27
 
14:31
 
14:32
 
14:36
 
14:39
 
14:47
 
14:49
 
14:50
 
14:54
 
14:56
 
14:59
 
15:00
 
15:04
 
LV
15:45
 
15:47
 
15:51
 
15:52
 
15:56
 
15:57
 
16:01
 
16:04
 
16:12
 
16:14
 
16:15
 
16:19
 
16:21
 
16:24
 
16:25
 
16:29
 
LV
16:45
 
16:47
 
16:51
 
16:52
 
16:56
 
16:57
 
17:01
 
17:04
 
17:12
 
17:14
 
17:15
 
17:19
 
17:21
 
17:24
 
17:25
 
17:29
 
LV
18:45
 
18:47
 
18:51
 
18:52
 
18:56
 
18:57
 
19:01
 
19:04
 
19:12
 
19:14
 
19:15
 
19:19
 
19:21
 
19:24
 
19:25
 
19:29
 
LV
19:45
 
19:47
 
19:51
 
19:52
 
19:56
 
19:57
 
20:01
 
20:04
 
20:12
 
20:14
 
20:15
 
20:19
 
20:21
 
20:24
 
20:25
 
20:29
 
LV
21:15
 
21:17
 
21:21
 
21:22
 
21:26
 
21:27
 
21:31
 
21:34
 
21:42
 
21:44
 
21:45
 
21:49
 
21:51
 
21:54
 
21:55
 
21:59
 
LV
21:45
 
21:47
 
21:51
 
21:52
 
21:56
 
21:57
 
22:01
 
22:04
 
22:12
 
22:14
 
22:15
 
22:19
 
22:21
 
22:24
 
22:25
 
22:29
 
LV
22:45
 
22:47
 
22:51
 
22:52
 
22:56
 
22:57
 
23:01
 
23:04
 
23:12
 
23:14
 
23:15
 
23:19
 
23:21
 
23:24
 
23:25
 
23:29
 
LV
23:15
 
23:17
 
23:21
 
23:22
 
23:26
 
23:27
 
23:31
 
23:34
 
23:42
 
23:44
 
23:45
 
23:49
 
23:51
 
23:54
 
23:55
 
23:59
 
LV


From 14/09/2020


DEPARTURE

ALBAIDA DEL ALJARAFE OLIVARES LA DEHESILLA (Salteras) SALTERAS LA FUEMBLANCA (Salteras) VALENCINA CASTILLEJA DE GUZMAN CAMAS SEVILLA Frecuency
Av. Const. (Albaida)
Albaida del Aljarafe
Olivares
Las Palmeras (Olivares)
La Dehesilla (Salteras)
Malpesa (Salteras)
Salteras
La Fuemblanca (Salteras)
Cercanías Salteras
Valencina
Castilleja de Guzmán
Caño Ronco (Camas)
Bda. Uva (Camas)
Camas
El Chato (Camas)
Pañoleta (Camas)
Chapina(Sevilla)
Pz. Armas (Sevilla)
10:00
 
10:01
 
10:04
 
10:11
 
10:13
 
10:15
 
10:16
 
10:20
 
--
 
10:23
 
10:29
 
10:33
 
10:34
 
10:35
 
10:39
 
10:40
 
10:44
 
10:47
 
SA
12:00
 
12:01
 
12:04
 
12:11
 
12:13
 
12:15
 
12:16
 
12:20
 
12:22
 
12:25
 
12:31
 
12:35
 
12:36
 
12:37
 
12:41
 
12:42
 
12:46
 
12:49
 
SA
13:00
 
13:01
 
13:04
 
13:11
 
13:13
 
13:15
 
13:16
 
13:20
 
--
 
13:23
 
13:29
 
13:33
 
13:34
 
13:35
 
13:39
 
13:40
 
13:44
 
13:47
 
SA
14:00
 
14:01
 
14:04
 
14:11
 
14:13
 
14:15
 
14:16
 
14:20
 
14:22
 
14:25
 
14:31
 
14:35
 
14:36
 
14:37
 
14:41
 
14:42
 
14:46
 
14:49
 
SA
15:00
 
15:01
 
15:04
 
15:11
 
15:13
 
15:15
 
15:16
 
15:20
 
15:22
 
15:25
 
15:31
 
15:35
 
15:36
 
15:37
 
15:41
 
15:42
 
15:46
 
15:49
 
SA
17:00
 
17:01
 
17:04
 
17:11
 
17:13
 
17:15
 
17:16
 
17:20
 
17:22
 
17:25
 
17:31
 
17:35
 
17:36
 
17:37
 
17:41
 
17:42
 
17:46
 
17:49
 
SA
18:00
 
18:01
 
18:04
 
18:11
 
18:13
 
18:15
 
18:16
 
18:20
 
18:22
 
18:25
 
18:31
 
18:35
 
18:36
 
18:37
 
18:41
 
18:42
 
18:46
 
18:49
 
SA
20:00
 
20:01
 
20:04
 
20:11
 
20:13
 
20:15
 
20:16
 
20:20
 
20:22
 
20:25
 
20:31
 
20:35
 
20:36
 
20:37
 
20:41
 
20:42
 
20:46
 
20:49
 
SA
22:00
 
22:01
 
22:04
 
22:11
 
22:13
 
22:15
 
22:16
 
22:20
 
--
 
22:23
 
22:29
 
22:33
 
22:34
 
22:35
 
22:39
 
22:40
 
22:44
 
22:47
 
SA


ARRIVAL

SEVILLA CAMAS CASTILLEJA DE GUZMAN VALENCINA LA FUEMBLANCA (Salteras) SALTERAS LA DEHESILLA (Salteras) OLIVARES ALBAIDA DEL ALJARAFE Frecuency
Pz. Armas (Sevilla)
Chapina(Sevilla)
C.C. Aljarafe (Camas)
Camas
Bda. Uva (Camas)
Caño Ronco (Camas)
Castilleja de Guzmán
Valencina
Cercanías Salteras
La Fuemblanca (Salteras)
Salteras
Malpesa (Salteras)
La Dehesilla (Salteras)
Las Palmeras (Olivares)
Olivares
Av. Const. (Albaida)
09:00
 
09:02
 
09:06
 
09:07
 
09:11
 
09:12
 
09:16
 
09:19
 
09:27
 
09:29
 
09:30
 
09:34
 
09:36
 
09:39
 
09:40
 
09:44
 
SA
10:00
 
10:02
 
10:06
 
10:07
 
10:11
 
10:12
 
10:16
 
10:19
 
10:27
 
10:29
 
10:30
 
10:34
 
10:36
 
10:39
 
10:40
 
10:44
 
SA
12:00
 
12:02
 
12:06
 
12:07
 
12:11
 
12:12
 
12:16
 
12:19
 
12:27
 
12:29
 
12:30
 
12:34
 
12:36
 
12:39
 
12:40
 
12:44
 
SA
13:00
 
13:02
 
13:06
 
13:07
 
13:11
 
13:12
 
13:16
 
13:19
 
13:27
 
13:29
 
13:30
 
13:34
 
13:36
 
13:39
 
13:40
 
13:44
 
SA
14:00
 
14:02
 
14:06
 
14:07
 
14:11
 
14:12
 
14:16
 
14:19
 
14:27
 
14:29
 
14:30
 
14:34
 
14:36
 
14:39
 
14:40
 
14:44
 
SA
16:00
 
16:02
 
16:06
 
16:07
 
16:11
 
16:12
 
16:16
 
16:19
 
16:27
 
16:29
 
16:30
 
16:34
 
16:36
 
16:39
 
16:40
 
16:44
 
SA
17:00
 
17:02
 
17:06
 
17:07
 
17:11
 
17:12
 
17:16
 
17:19
 
17:27
 
17:29
 
17:30
 
17:34
 
17:36
 
17:39
 
17:40
 
17:44
 
SA
19:00
 
19:02
 
19:06
 
19:07
 
19:11
 
19:12
 
19:16
 
19:19
 
19:27
 
19:29
 
19:30
 
19:34
 
19:36
 
19:39
 
19:40
 
19:44
 
SA
21:00
 
21:02
 
21:06
 
21:07
 
21:11
 
21:12
 
21:16
 
21:19
 
21:27
 
21:29
 
21:30
 
21:34
 
21:36
 
21:39
 
21:40
 
21:44
 
SA
22:00
 
22:02
 
22:06
 
22:07
 
22:11
 
22:12
 
22:16
 
22:19
 
22:27
 
22:29
 
22:30
 
22:34
 
22:36
 
22:39
 
22:40
 
22:44
 
SA

Abbreviations

 • ---Without stop in this zone
 • DFSunday and festive
 • LVMonday to friday
 • SASaturday

Fare zones

 • AZone A
 • BZone B
 • CZone C
 • DZone D
 • EZone E
 • FZONA F
 • X

Times of exit of head-board are fixed, whereas the times of step along the intermediate zones will be subject to the conditions of the traffic, and they are recounted to the time of step along the first stop inside the zone.

General information

 • Name of line: 1751
 • Transport Companies: DAMAS S.A
 • dealership: VJA-053
 • Route: M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras)
 • Adapted line for the disabled: No
 • Another information: Ant. M-270
See all news about the line
download

Área de Sevilla: Estación de Autobuses Plaza de Armas. Avda. Cristo de la Expiración, 2, 41001 - Sevilla, Sevilla

Telephones: 955053390 | Fax: 955053391 | Email: usuarios@ctas.es